Varför LJN hus

Våra hus byggs alltid i små upplagor!
Du kan alltid ändra och anpassa huset som du vill utan extra kostnad!
Vi prutar aldrig på kvalitet, t ex i våra hus kan man sätta upp en tavla på väggarna för det är alltid osb under gipsen i väggarna!

 

Detta ingår i en husleverans.

Huset levereras som byggsats i moduler
I priset du ser här på hemsidan så är huset levererat till tomtgräns om inte annat har avtalats. Stomresning,  markarbeten och platta på mark mm är kostnader som tillkommer. Det pris du ser på vår hemsida är vad husmodellerna kostar i standardutförande ovan grund levererade i moduler.

 
Byggsats/husresning, stomresning/nyckelfärdigt
Husbygget börjar med mark- och grundarbete. Ställningar byggs dagarna innan leverans runt befintlig platta. När väl hussektionerna levereras står kran uppställd och man börjar montera. Det tar normalt ca 5 dagar att montera levererade moduler och därefter ytterligare ca 6 veckor att färdigställa huset utvändigt. Nu har du ett hus med så kallade enklade väggar invändigt. LJN Hus överlämnar huset i moduler som byggsats till kontrakterade hantverkare vid tomtgräns. Vi kan också stomresa och färdigställa huset utvändigt eller överlämna huset nyckelfärdigt. Elektriker, ventilationsfirman och rörmokare gör sina dragningar i samråd med snickare när huset är rest och tätt. därefter får kontrakterade snickare ta över och färdigställa invändigt.

Schakt- och grundarbete
Tillsammans kontaktar vi en grundentreprenör för att ta en grundligare titt på tomten och planera för hur grunden ska läggas. Man tittar framför allt på marken och vilka förutsättningar den ger för husbygget. Utifrån sin erfarenhet kan grundentreprenören ge tips om hur huset kan placeras samt vilken höjd den färdiga grunden bör ha. Detta för att få vattenavrinning från huset samt kostnadseffektiva markarbeten. Därefter får du ett kostnadsförslag där eventuella extrakostnader specificeras. Sådana utgifter kan till exempel vara om det behövs sprängas eller om marken behöver pålas.

 

Grunden
När vi ritar våra hus utgår vi från att det skall stå på en gjuten platta på mark. Konstruktionen och utförandet av grunden görs när du har fått bygglov för huset du vill bygga. Det är svårt att ge en exakt tid för hur lång tid det tar att lägga plattan men man får räkna med ca 2-4 veckor beroende på vad som måste göras med tomten.

 

Bygga huset, från semifärdigt till nyckelfärdigt
För att ditt hus ska kunna gå från byggsats till nyckelfärdigt hus så behöver du sex olika hantverksarbeten utöver huset. Du kan välja att bygga huset själv, göra vissa delar i bygget själv och köpa till resterande hantverkstjänster eller få hjälp med allt. På detta sätt har du möjlighet att styra lite över kostnaderna i ditt bygge.
 
Följande hantverkstjänster behöver du köpa till:
Mark- och grundarbetare
Snickare
VVS-montörer
Elektriker
Kakelsättare
Målare

 

En del av de kostnader som tillkommer utöver husleverans
En förutsättning för att kunna bygga ett hus är självklart en tomt. Om det inte redan finns så behöver du ansluta el, vatten, avlopp och eventuellt fiber till tomten. Du behöver även göra tomten byggbar.
 
Kostnader som eventuellt tillkommer:
Schaktning, pålning eller sprängning
Anslutningsavgift för el, vatten, avlopp och eventuellt fiber
Geoteknisk undersökning
Kostnad för avstyckning
Gatukostnad till villaförening
Kontrollansvarig
 
Så här bygger vi huset:
Här ser du utförligt vad som ingår och hur det ser ut som standard om inget annat har överenskommits!

Tak: Levereras (monteras som tillval)
Betongtakpannor/plåttak. Annan lösning  vid låg taklutning (ytpapp).
 
Takavvattning: Levereras (monteras som tillval)
 
Plåtdetalier: Levereras (monteras som tillval)
 
Takhuvar: Levereras (monteras som tillval, ligger i takarbetet)
 
Grundläggning/Markarbeten: Ingår inte
Platta på mark med erforderlig markisolering (ingår ej i husleverans). Murade väggar på souterränghus (ingår ej i husleverans).
 
Innerväggar: Tillval, dessa monteras i samband med resning av huset, så kallade ”enklade” dvs att de är täckta på en sida. Samtliga innerväggar ingår i byggsatsen och material levereras till att dubbla dessa (monteras som tillval).
Samtliga innerväggar byggs med en bakomliggande konstruktionsplywood.
Samtliga innerväggar är ljudisolerade med mineralullskiva.
Invändig väggbeklädnad 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande på båda sidor.

Inredning, se nedan: Ingår inte i husleveransen men kan köpas till, vi kan förmedla skräddarsydda lösningar av hög standard.
Köks- och garderobsinredning.
Badrumsinredning.
Blandare
Garderober.
WC-stolar
Tvättstugeinredning
Golv
Innerdörrar
 
Listverk: ingår inte i husleverans
 
Ritningar:
A-ritningar som fasad, plan, sektionsritningar ingår.
Monteringsanvisningar ingår.
K-ritningar ingår. 
Ventilationsritningar ingår om du väljer ett koncepthus men tillkommer vid egen design.
Grundritning ingår till våra koncepthus men tillkommer vid egen design.
VA-ritningar ingår inte som standar men finns som tillval.
Golvvärmeritning ingår om du väljer ett oförändrat konepthus men tillkommer vid egen design eller ändring av koncepthus.
El-ritningar ingår inte som standard men finns som tillval.
 
Yttervägg: Levereras (monteras som tillval)
 
Mellanbjälklag: levereras (monteras som tillval)
 
Fönster: levereras när det är möjligt monterade i modulerna annars separat (monteras som tillval)
 
Hushållsmaskiner: ingår inte i husleveransen
 
Besiktning: Kontrollbesiktning efter slutförda entreprenader ingår inte vid överlämnande.
 
Leverans av hus: Till tomtgräns (monteras som tillval)
 
Övrigt:
Alla hus kan spegelvändas.
Vi offererar även efter egna önskemål och ritningar, både när det gäller våra koncepthus eller helt egna skisser.
Vi hjälper till med, bygglovshandlingar och ansökan om färdigställandeförsäkring.
Priserna är fasta i 12 månader efter kontraktsdatum. Allmänna avtalsvillkor AA 12 gäller för husleveranser.
Vi förbehåller oss rätten att ändra ingående detaljer i syfte att utveckla och förbättra produkten.
 
Administration: 
Det finns en del administrativa avgifter som inte ingår oavsett om du väljer ett koncepthus eller om du väljer att rita själv.
Lagfartskostnad
Pantbrev
Kostnad för bygglov
Färdigställande- och byggfelsförsäkring
Besiktning
Nybyggnadskarta
Kontrollansvarig
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy