Juridiska former för byggnation av ditt hus

Delad entreprenad

Med delad entreprenad har du själv kontroll över bygget och vilka hantverkare som är engagerade i bygget av ditt hus. När du väljer att bygga med delad entreprenad tecknar du avtal med respektive hantverkare. Det är du som byggherre som ska underteckna alla avtal.

Vi hjälper dig med samordning och projektering.

I en delad entreprenad blir hantverkarna sidoentreprenörer till varandra. Hantverkarna har inte några avtal med varandra utan deras arbeten behöver samordnas och detta faller ytterst på byggherren. På byggplatsen sköts oftast detta av snickaren på plats, då det är han som har koll på när det är dags för övriga hantverkargrupper att utföra sina moment. Det handlar oftast om hantverkare som är vana att arbeta tillsammans och har koll på rutinerna.

Fördelen med att använda delad entreprenad är att du kan själv styra i detalj hur du vill ha huset. Du får även större kontroll över vilka entreprenörer som utför själva bygget. Dessutom har du stor möjlighet att påverka din ekonomi genom att göra vissa delar i bygget själv.

Generalentreprenad

Generalentreprenad är en avtalsform mellan byggherre och en hantverkare som blir husbyggets generalentreprenör. I sin tur tecknar generalentreprenören avtal med de övriga hantverkare, så kallade underentreprenörer, som behövs för att färdigställa ditt hus. Juridiskt är du som kund byggherre över husbygget men generalentreprenören ses som beställare av underentreprenörer. Vi hjälper dig att upprätta kontraktet men det är byggherren som ska underteckna dem. Generalentreprenören samordnar och projektleder. Fördelen med att använda generalentreprenad är att generalentreprenören avlastar byggherren från samordning av hantverkare samt projektleder husbygget.

Med generalentreprenad har byggherren mindre kontroll över vilka hantverkare som är engagerade i bygget av huset då detta är upp till generalentreprenören. All kontakt med underentreprenörer går via generalentreprenören.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy